DCM Vivisol bodemverbeteraar 25 kg.

€ 43,50

- Uitmuntende bodemverbeteraar voor het verbeteren van arme, slempgevoelige of kapotgereden gronden.

- Toegelaten voor gebruik in de bio-teelt.

- Stimuleert het aanwezige bodemleven.

- Onmisbaar na grondontsmetting of stomen.

 

Samenstelling
Overige organische meststof NPK 2-0,8-2,5, mengsel van organische grondstoffen
(plantaardig) met bacteriën
2 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan 2 % organisch gebonden stikstof
0,8 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur
2,5 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water
60 % ORGANISCHE STOF
85 % DROGE STOF
Bevat bacteriën. Bacillus sp. o.a. Bacillus amyloliquefaciens: 106 CFU/gram.
Voor de gebruiksnormen telt de stikstof mee voor 50 %, het fosfaat voor 100 %.
toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen
toegelaten in Bijlage I en II van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de
biologische productiemethode en wijzigingen]
Eigenschappen
 Organisch bodemverbeterend middel, op basis van plantaardige grondstoffen met bacteriën: Bacillus sp. o.a.
Bacillus amyloliquefaciens
 Creëert een optimaal wortelmilieu in situaties waarbij hoge eisen gesteld worden qua bodemstructuur en
bodemvruchtbaarheid
 gronden waarvan de structuur of bodemvruchtbaarheid gering zijn
 intensief betreden terreinen of slempgevoelige gronden
 gronden kapotgereden door zware machines of gecompacteerd na constructie van nieuwe gebouwen of
serres
 Het hoge gehalte aan organische stof verrijkt de bodem met humus
 Verbetert zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid: verhoogd vochthoudend vermogen, verbeterde
drainage, luchtige structuur en ontwikkeling van een rijk en divers bodemleven
 Na toepassing koloniseren de Bacillus sp. de rhizosfeer en maken ze bodemfosfor vrij en opneembaar voor de
plantenwortels.
 Voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels en voor sterkere planten met betere groei en
kwaliteit.
DCM VIVISOL®
korrel
Vorm
Korrel
Gebruiksaanwijzing
De exacte dosis hangt af van de behoefte van het gewas, het moment van toepassen en de bodemtoestand. Vraag ons
gericht advies, aangepast aan uw planten en teeltsysteem.
GROENTEN
 bladgroenten ................................................................................................................... 10 – 15 kg/100 m²
 vruchtgroenten ................................................................................................................ 15 – 20 kg/100 m²
 andere groenten ................................................................................................................ 5 – 15 kg/100 m²
FRUIT..................................................................................................................................... 5 – 15 kg/100 m²
BOOMKWEKERIJ
 vollegrond ..........................................................................................................................5 - 15 kg/100 m²
 plantputmethode................................................................................................. 10 – 20 g/plantput van 10 L
SIERTEELT........................................................................................................................... 15 – 20 kg/100 m²
NA STOMEN OF GRONDONTSMETTING.............................................................................. 15 – 25 kg/100 m²
GRASSPORTVELDEN
 aanleg ........................................................................................................................... 15 – 25 kg/100 m²
uitstrooien en inwerken in de bovenste laag (25 cm)
GOLFTERREINEN
 aanleg ........................................................................................................................... 15 – 25 kg/100 m²
uitstrooien en inwerken in de bovenste laag (25 cm)
GAZONS
 aanleg.............................................................................................................................. 15 –20 kg/100 m²
 aanleg op gronden met slechte bodemstructuur................................................................... 15 –25 kg/100 m²
uitstrooien en inwerken in de bovenste laag (25 cm)
SIERTUIN
 aanleg
aanleg.....................................................................................................................15 – 20 kg/100 m2
aanplanting van bomen en sierstruiken ....................................................1 – 2 kg/m³ uitgegraven grond
aanplanting hagen..............................................................................................2 kg/10 lopende meter
 onderhoud........................................................................................................................10 – 15 kg/100 m2
Verpakking
zakken van 25 kg – 36 zakken/euro pallet (= 900 kg)